Heeft U ooit al eens gehoord van Hubertus Strughold?

Het zou mij verwonderen van wel, alhoewel de man één van de grootste oorlogsmisdadigers was in de Tweede Wereldoorlog en normaal gezien mee had moeten terechtstaan op het proces van Neurenberg. Waarom dit niet gebeurd is, leest U hierna.

Professor Strughold (Struggie voor de vrienden) was een luchtvaartarts in dienst van de nazi’s, en later een pionier in de Amerikaanse ruimtevaartgeneeskunde. De Amerikanen waren op de hoogte van zijn experimenten op mensen, en toch stond hij op nummer 2 op de lijst van wetenschappers die ze wilden inpikken (Von Braun was de nummer 1). Met de hulp van de yanks was Strughold een kei in het herschrijven van zijn voorgeschiedenis. Strughold met zijn witte laboratoriumjas, vlinderdasje, pijp en dunner wordende witte haar was het schoolvoorbeeld van de stijve intellectueel, die alleen geïnteresseerd was in de wetenschap. Voor de Amerikanen was het voldoende dat hij een “officiële” verklaring aflegde dat hij geen overtuigde nazi was. En daarmee was zijn misdadig verleden van de kaart geveegd en werd hij in de armen gesloten en mee ingeschakeld voor het Project Paperclip (= geheime operatie van de Verenigde Staten om zoveel mogelijk technische vernieuwingen die de Duitsers ontwikkeld hadden, mee te nemen naar hun thuisland). Hij werd vrijwel onmiddellijk aangesteld als topwetenschapper in het medisch luchtvaartprogramma van San Antonio. Van daaruit volgde hij met meer dan gewone belangstelling het Neurenbergproces, temeer daar zijn naam verschillende keren gevallen is (61 keer) tijdens de ondervragingen van zijn collega-oorlogsmisdadigers. Zoals hij daar afgeschermd werd door de Amerikanen, werd hij in latere jaren ook beschermd tegen nazi-jagers, die er hun tanden op stuk beten. Strughold is dan ook gestorven in volle vrijheid zonder dat hem een strobreed in de weg gelegd werd in San Antonio in 1986.

Als u zich afvraagt wat deze man allemaal uitgespookt heeft tijdens de oorlog, dan kan ik u zeggen dat zijn experimenten op mensen dichter stonden bij martelpraktijken dan bij medische onderzoeken, allemaal in naam van de wetenschap. Zijn banden met de nazi’s werden gebagatelliseerd. Bij één van zijn testen op mensen in vliegsimulatoren om te zien of mensen het een week lang konden uithouden in de ruimte bij luchtdrukverandering vonden zijn collega’s het meer opportuun om een hond in te schakelen, maar Strughold hield voet bij stuk en gelukkig voor de mens in kwestie liep het niet faliekant af. Lyndon B. Johnson, toen nog senator, schudde Struggie de hand om hem te feliciteren, wat op foto vastgelegd werd, en wat Hubertus de sarcastische quote ontlokte: “ik betwijfel of Johnson erbij zou geweest zijn als hij een hond de hand had moeten schudden”.

Wie nog meer over dit monster wil lezen: https://dirkdeklein.net/2016/11/05/hubertus-strughold-father-of-space-medicinebut-at-what-cost/