Victoria Woodhull…wie?

Iedereen denkt dat Hillary Clinton de eerste vrouwelijke kandidate was voor de presidentsfunctie in Amerika, wat helemaal niet waar is. In 1870 stelde Victoria Woodhull zichzelf kandidaat voor het presidentschap. Echt kans maakte ze niet omwille van haar ouderdom, ze was namelijk 34 jaar en de grondwet schrijft voor dat ge op de dag van de inauguratie minstens 35 jaar moet zijn. Bovendien hadden ze haar de dag van de verkiezingen de doos in gedraaid, zodat ze zelf nog niet kon gaan kiezen. Zo zie je maar dat die zogenaamde “democratische hoogmissen” niet alleen in België (cordon sanitaire van VB en scheiding der machten???) verkracht worden, want de reden hiervoor was dat een rechter vond dat ze een obsceen artikel gepubliceerd had, waarin ze de buitenechtelijke relatie van een New Yorkse dominee publiek maakte.

Victoria was wel geen gewone vrouw, maar zeker een visionaire: in die tijd was er zelfs geen vrouwenstemrecht, maar een vrouw mocht zich dan wel verkiesbaar stellen en zij maakte gebruik van dat recht. Zij zette zich dan ook volledig in voor dat vrouwenstemrecht dat pas in 1920 in voege kwam (in België nog later in 1948). En ze vocht ook voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen zeker als er gescheiden werd, dat beschouwd werd als een groot schandaal en de vrouw zwaar aangerekend werd (bij ons werd ge in 1980 nog scheef bekeken als ge ging scheiden). Zij wist van wanten want ze trouwde drie keer en was voorstander van de vrije liefde. Ze was haar tijd veel vooruit want ze pleitte ook voor een achturendag en progressieve belastingen (toen waren belastingparadijzen om winsten door te sluizen nog niet nodig).  Ook voor zwarten sprong ze in de bres, wat blijkt uit het feit dat een voormalige slaaf Frederick Douglass (zie foto) werd genomineerd als vice-president, terwijl de man zelfs niet op de hoogte was omdat hij de conventie niet bijwoonde. Zijn nominatie zorgde voor veel ophef. De zwarte bevolking zal nog moeten wachten tot in de 21ste eeuw om een donkere president te krijgen (Obama). De presidentverkiezingen van 1872 werden gewonnen door zittend president Ulysses Grant, blank natuurlijk.