Ideeën voor God’s discipelen

Stel je voor (zoals John Lennon deed in Imagine*) een wereld zonder religie. Dan…

was er geen 11 september, geen kruistochten, geen heksenjachten in de Middeleeuwen, geen opdeling van Brits-India, geen Israëlisch-Palestijnse oorlog, waren er geen bloedbaden onder Serviërs, Kroaten en moslims, geen vervolging van Joden als Christusmoordenaars, geen onlusten in Noord-Ierland, geen religieus geïnspireerde eerwraak, geen evangelisten die lichtgelovige mensen geld aftroggelen, geen openbare onthoofdingen, geen vrouwenstenigingen,  geen afranselingen noch verwijten voor vrouwen die een centimetertje  teveel huid tonen.

Als 1 persoon lijdt aan waanvoorstellingen dan heet dat krankzinnigheid. Als veel mensen tegelijk lijden aan waanvoorstellingen, dan noemt men dat “religie”.

Veel beter ware het dat religie niet langer zou gesubsidieerd worden. De samenleving zou daar veel meer baat bij hebben.

Wat is bidden? Bidden is vragen of de wetten van het universum ongedaan kunnen gemaakt worden voor één enkele, zichzelf als onwaardig bestempelende verzoeker, maw vragen om een uitzondering te maken voor zichzelf of een aanverwante. Te gek voor woorden.

Er zijn nog altijd mensen die zich door bewijzen in de Schrift laten overtuigen om in God te geloven. Maar het werk is één brok fictie van begin tot eind uit de duim gezogen, niet beter dan De Da Vinci Code. Sinds begin 19deeeuw tonen geleerde theologen verpletterend aan dat de evangeliën geen betrouwbare historische verslagen zijn van wat er gebeurde in de echte wereld. Ze werden allemaal lang na de dood van Jezus geschreven. Jezus kan dan wel geleefd hebben, maar niet als zoon van “God” maar als prediker zoals er zovelen hem nadien gekopieerd hebben voor eigen gewin.

Hoe hoger iemands intelligentie of hoe hoger iemands opleidingsniveau is, des te geringer is de kans dat die persoon godsdienstig is.  Het is algemeen vastgesteld dat meer dan 90% van de Nobelprijswinnaars niet gelovig waren.

Wetenschappers verlustigen zich in mysterie om een andere reden: met mysteries hebben ze tenminste iets om handen. Omgekeerd, één van de kwalijke effecten van godsdienst is dat ze ons leert dat het een deugd is om tevreden te zijn met niet-begrijpen. En die gaten van de wetenschap worden standaard ingevuld door “God”. Als er op een gebied sprake is van een gebrek aan gegevens – of een gebrek aan begrip – wordt automatisch aangenomen dat het “God” toebehoort. Om die reden werd Darwin zo lang tegengewerkt. Dus als de wetenschapsgeschiedenis ons één ding laat zien, dan is het wel dat we nergens komen als we onze onwetendheid het etiket “God” opplakken.

Mensen die uit persoonlijke verbijstering bij een natuurverschijnsel onmiddellijk spreken van iets bovennatuurlijks, zijn geen haar beter dan de malloten die zien hoe een goochelaar een lepel verbuigt en daaruit meteen concluderen dat er sprake moet zijn van iets “paranormaals”.

Religie is een instrument waarvan de heersende klasse zich bedient om de ondergeschikte klasse te onderwerpen. De darwinist is geïnteresseerd waarom mensen ontvankelijk zijn voor de bekoring van religie waardoor ze de speelbal worden van priester, politici en vorsten.

Religies onderwijzen de objectief ongeloofwaardige, maar subjectief aantrekkelijke doctrine dat onze persoonlijkheid na onze lichamelijke dood blijft bestaan. De idee van onsterfelijkheid zelf overleeft en verspreidt zich omdat zij tegemoetkomt aan “wishful thinking”.  Religie komt aldus tegemoet aan het onvermogen tot aanvaarding van de eindigheid van het leven.

Albert Einstein quote: “Vreemd is onze toestand hier op Aarde. Iedereen komt voor een kort bezoek, zonder te weten waarom, al lijken we soms de bedoeling ervan te raden. Bezien vanuit het dagelijks leven is er echter één ding dat we wel weten: dat de mens hier is ten bate van andere mensen – vooral van degenen wier glimlach en welzijn (kinderen) ons eigen geluk afhangt.”

Twee nuchtere mensen die meer ervaring hebben met “zweven” deden de volgende uitspraken:

  1. Yuri Gagarin toen hij als eerste ruimtereiziger buiten de atmosfeer trad: “Ik heb God niet gezien”. Alhoewel deze uitspraak later ontkend is door hoogleraar Valentin Petrov, een vriend van Yuri. De uitspraak is wel gedaan door president Chroestjov, die in een toespraak voor het gehele comité van de Communistische Partij orakelde: “Gagarin vloog in de ruimte, maar zag er God niet”.
  2. Frank Borman die een half jaar voor de maanwandeling van Armstrong op Kerstmis de volgende boodschap naar de aarde zond en ik citeer hem letterlijk: “Alle godsdiensten zijn erop gebaseerd om het middelpunt van het universum te zijn en God zit daar met een supercomputer en turft al het goede en het slechte af. Door rond de aarde te draaien en naar de maan te vliegen, heb ik een andere kijk gekregen. De aarde is niet zo bijzonder als wij denken, ook al is het voor ons, mensen onze thuisplaneet. En het is de enige die wij nu hebben en er is geen andere die we nu makkelijk kunnen bereiken. Daarom moeten we er goed voor zorgen. Maar we moeten niet denken dat ze bedoeld is als het middelpunt van alles.”

Dat geniaal en gek zijn dicht bij mekaar ligt, bewijst het volgende feit: aan de hoofdingang van het CERN staat een beeld van een dansende Shiva. Het CERN is het Zwitserse onderzoeksinstituut dat de geheimen van het heelal en het bestaan van de mens wil ontsluieren, en Shiva is het beeld van de goddelijke vernietiger van de aarde in de Hindoemythologie. Denken dat god Shiva naar de aarde zal reizen om die te verbrijzelen en dat hij rechtsomkeer zal maken als hij dat beeld ziet is toch de grootste onzin die iemand kan bedenken, en toch staat dat voor het gebouw waar het grootste aantal bolledozen van de wereld werken.

* John Lennon was ook de denker, de revolutionair die ze in Amerika liever kwijt dan rijk waren, een echte leider, die zong in “God” (aanrader): I don’t believe in miracles, Jesus,….en hij begon ze allemaal op te noemen, terwijl Paul de melodietjes uit zijn mouw schudde, maar oppervlakkig bleef in zijn teksten en nu nog altijd is. John had nog heel wat meer kunnen betekenen voor de mensheid.