Europa

Het valt mij op dat telkens ik mijn pijlen richtte op het instituut Europa dat ik smalende blikken kreeg van mensen die ik zag denken: “allez, hij is daar weer met zijn populistische ideeën”. Maar het schip is aan ’t keren, waarmee ik bedoel dat meer en meer mensen Europa beginnen in vraag te stellen. Ze zien ook dat nationaal uitgerangeerde politici uitwijken naar het Europese parlement om  met hun laatste actieve jaren nog een financieel slaatje te slaan om nadien hun pensioenjaren in grote weelde te kunnen doorbrengen. Niet alleen de gewone man, maar ook intellectuelen beginnen Europa te zien als het symbool van de macht van een elite, die morele blindheid vertoont voor de onrechtvaardige verdeling van de rijkdom. Vanaf dat Europa zich ongebreideld uitbreidde en smeet met subsidies naar landen (= Oost-Europese) die toch wel een hemels verschillende cultuur in zich hielden, begon de armoede in de kernlanden zich te manifesteren, en hier en daar begon te etteren met een eerste uitbarsting in Frankrijk met zijn gele hesjes. Europa zit met de schrik dat dit zou kunnen uitwaaieren naar de omringende landen. Daarom proberen ze nu de aandacht af te leiden door mee te deinen op golven van de klimaatbetogers, en door hun spreekbuis (Greta Thunberg) te belonen met een staande ovatie in het parlement. Wie een beetje verstand heeft weet toch ook dat die schijnheiligaards sinds het begin een maandelijkse verhuis van Brussel naar Straatsburg en omgekeerd geïnstitutionaliseerd hebben, die meer CO2 de lucht inblaast dan de dagelijkse files. Ge moet maar durven zeg ik dan om zonder schroom de mensen die hun dagelijks brood gaan verdienen met de zelfbetaalde heilige koe (=auto) een schuld aan te praten terwijl zijzelf genieten van een salarisauto, al of niet met chauffeur. De Britten zijn hun geldverspilling zo beu geworden dat ze een nieuw woord vonden om eruit te stappen: Brexit. Terzelfdertijd zitten ze nu ook opgezadeld met potentiele dictators in hun midden (Viktor Orbán) en zo de kiemen in zich dragen van een mogelijke oorlog op West-Europees grondgebied, en dit laatste was juist het hoofddoel van de oprichting van Europa: vermijden van oorlog. Ondertussen zijn ze ziende blind, of willen ze het niet zien, dat Europa systematisch opgekocht wordt door de nieuwe rijken van de wereld, de Chinezen. In onze contreien ziet ge de eerste tekenen al: koopcentrum Waasland, koopcentrum Wijnegem alletwee in handen van de chinezen. Wat zal nog volgen of wat is er al gevolgd dat wij niet weten, want alles wordt in oorverdovende stilte bedisseld.

Conclusie: Kom mij nooit meer zeggen dat Europa een zegen is voor onze bevolking. Het HAD een zegen kunnen zijn, als het niet mismeesterd was door een elite belust op eigen gewin.