Democratie in Belgie

Op regelmatige tijdstippen lees ik dat sommige mensen zich ergeren dat er weinig of geen democratie meer is binnen de regering. Mag ik hierbij opmerken dat er in de loop van de geschiedenis nog nooit democratie geweest is en nu dus ook niet. De slimme truc waarmee het gewone volk in ons schijnbaar democratisch systeem buitenspel gezet wordt is het wegmoffelen van macht in instellingen die door de elite gemonopoliseerd wordt en waarvan het personeel niet democratisch verkozen wordt, maar benoemd wordt op basis van hogere afkomst, universitaire diploma’s en/of connecties. Zo is het met de senaat, opperste gerechtshoven, diplomatieke korpsen, hogere leger- en politieleiding. Voorbeelden zijn legio, de recentste: Anciaux die niet op een kieslijst stond bij de laatste verkiezing, zit wel in de senaat; agent die waarschuwingsschot lost in de lucht wordt gestraft niettegenstaande hiervoor geen richtlijn was die dat verbiedt; rechter die niet in het rijtje loopt wordt handig gebroodroofd door in zijn privé-leven te neuzen (SM-rechter); asielzoekers worden zomaar gedropt in een weinig bevolkte gemeente van slechts 1300 inwoners (weinig volk, weinig weerstand zo wordt gedacht). En de kers op de taart is Europa, een instelling waarbij het volk nergens in Europa geraadpleegd werd via referendum (want die dommeriken weten toch niet wat goed voor hen is aldus premier Dehaene destijds). Europa was helemaal een onderonsje om mekaar ook te bedienen. Het verdrag van Lissabon werd er dan ook doorgedrukt. Idem Marrakesh akkoord eind verleden jaar.

En als er lastigaards moeilijk beginnen doen, bedienen ze zich van de “slapp-proces-methode”. De afkorting van Strategic Lawsuit Against Public Participation, is een rechtszaak die aangespannen wordt, niet om recht te halen, maar met het oogmerk om een kritische partij te intimideren en met hoog oplopende gerechtskosten kapot te procederen.

Ze zijn erop gericht om burgerbewegingen, bloggers, columnisten, wetenschappers, klokkenluiders, schrijvers, onderzoekers en journalisten te doen afzien van het gebruik van hun rechten, met name: de vrije meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van wetenschappelijk onderzoek en vrijheid van maatschappelijke participatie.

Een recent voorbeeld hiervan is het geding dat Johan Vande Lanotte aangespannen heeft tegen de schrijver van het boek: “De keizer van Oostende”. Momenteel heeft diezelfde schrijver een tweede geding op zijn palmares met het boek: “De illegale Ghelamco Arena” met als ondertitel: “Als politici zich met voetbal bemoeien”. 

 Achter de schermen worden ook de banden in aangename sfeer aangehaald in “culturele clubs” zoals Rotary, Lions of Kiwanis, waar de gewone man nooit binnengeraakt want ge moet voorgedragen worden door een peter. Daar worden ook zaakjes geregeld die liefst voor de buitenwereld verborgen blijven. Op deze manier kunnen ook postjes geregeld worden zoals bij erfenissen waarbij zonen minister kunnen worden in opvolging van de vader.

En heeft nog niemand stilgestaan waarom de spitstechnologische hoogstandjes om achterpoortjes te creëren waardoor de echte rijken kunnen ontsnappen, in stand gehouden worden? Waarom deze niet gesloten worden, begrijp je beter als ge weet dat wetten in mekaar gebokst worden in commissies waarin gelobbyd wordt tegen 100 per uur door topadvocaten die daarvoor ingehuurd worden door de elite.

Wat ook belangrijk is dat de gewone man niet teveel tijd over heeft om na te denken, dus zorgen ze ervoor dat hij weinig verdient en meer uren moet kloppen om een deftig loon bij mekaar te harken om zijn kroost een woonst en eten te verschaffen. En als er dan toch nog vrije tijd over is, geef hem brood en spelen zoals voetbal en wielrennen, de volkse sporten.

En als ze toch nog kritiek uiten op politici en hun supporters, zeggen ze steevast de volgende dooddoener: “als gij het dan allemaal zo goed weet, waarom geeft gij u niet aan om op te komen bij de verkiezingen”, goed wetende dat een gewone burger toch geen kans maakt om op een verkiesbare plaats op een lijst van politieke partijen te komen. Ik vind zo’n gezegde zelfs ronduit denigrerend. Kijk nu ook naar het politieke gekonkel om de traditionele partijen (de verliezers) toch maar opnieuw in het zadel te helpen omdat de VB en NVA onbetrouwbaar zijn in hun ogen. VB zal nooit in een regering opgenomen worden wegens te volks en te gevaarlijk voor de elite. De elite organiseert liever zelf “vrijgevigheid” door goede doelen te sponsoren om hun gezicht te redden en om geen risico te lopen dat elke verandering in de maatschappij hen schade zou toebrengen. Ze zijn toch zo goed meneer, zie volgende maand hoe ze hun gezicht weer zullen redden bij de “warmste week” en de domme kloot weer in het ootje nemen.